fredag, april 28, 2006

Kan det sägas klarare?

Den i hushållet ingående medlemmen av samma kön som undertecknad drabbas allt oftare av hormoniella stormar som totalt omöjliggör vistelse i samma rum som de två yngre representanterna av det motsatta könet som även de behöver inmundiga morgonföda.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Totalkaos mao
isapisa

4/28/2006 12:57:00 em  
Blogger Space babe said...

Svar: nej. Klart slut.

And be careful out there.

4/28/2006 06:16:00 em  
Blogger Morelli said...

i know space babe, you are right
i will be more careful

4/28/2006 07:27:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home
Copyright © Jenny Morelli 2007. Alla rättigheter förbehållna.