måndag, januari 23, 2006

Och en poppel stod grön

På moln stod du! Jord voro dina fötter och din tanke räckte upp till Gud! Dina ögon slog du upp och var atom i ditt sinne var en skapelse. Du sträckte ut din hand och sade:vad är du? och det var luft. Och din ande gick ut och du såg stjärnor och solar fara förbi som moln. Och du ropade: himmelen stod under Guds fötter. Och därovan var mörker dit ingen hann och du visste din moders liv och du önskade en kvinna. Och en poppel stod grön i det innersta av ditt öga och din storhet försvann och du låg som en tår på din egen fot i din egen glans och molnet var försvunnet. (Heja Josef Julius Wecksell! (1860))Copyright © Jenny Morelli 2007. Alla rättigheter förbehållna.