fredag, januari 05, 2007

Som den broderade insidan på en vante genom vilken världen sipprar

I många romaner skapar författaren en fiktiv verklighet i vilken hans påhittade personer går runt och utsätts, gör och känner saker. Men hos Dostojevskij är det huvudpersonens självbild som är stommen för hela berättelsen. Vi får bara se världen och deras position i denna värld genom deras självbespegling. Eller som Michail Bachtin skriver:

”---Vad som ska framställas och karaktäriseras är inte hjältens bestämda liv och leverene, inte en fast bild av honom utan den yttersta summan av hans medvetande och självmedvetande.---För Dostojevskij är det inte viktigt vad hans hjälte är i världen utan framförallt vad världen är för hjälten och vad han är för sig själv.—”


Andra bloggar om: , ,

4 Comments:

Blogger Elle said...

Påminner mig om att jag måste laga min vante.

1/05/2007 06:49:00 em  
Blogger Morelli said...

det måste vi väl göra hela tiden? laga o bdodera våra vantar inifrån?

1/06/2007 08:51:00 fm  
Blogger Elle said...

O, ja hej vad jag lagar.

1/06/2007 04:50:00 em  
Blogger Morelli said...

what else can we do, elle?

1/06/2007 06:02:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home
Copyright © Jenny Morelli 2007. Alla rättigheter förbehållna.