tisdag, januari 03, 2006

Radikal skepticism

Håller på med ett journalistjobb och läser en bok om något JAG INTE KAN ETT DUGG OM...så här ser det ut efter 8 timmars arbete Olika typer av radikala skeptiker (?) heter det det? Först kan man dela in dem i två kategorier; de ontologiska och de psykologiska De ontologiska ser till världsliga externa faktorer i första hand. De behöver ingen psykologi. De tror att om vi bara var lite smartare så skulle vi kunna förutsäga framtiden bättre. De psykologiska skeptikerna är inte lika säkra på detta. Ontologiska skeptiker: 1."path dependency- teoretiker (historiska arv- dvs. att det spår man slagit in på leder till morgondagens lösningar) se exemplet om Polyas urna. 2.komplex teoretiker ( små effekter kan få stora genomslag..tror jag… 3. spel teoretiker (ja…ni får googla…) 4. probalitetsteoretikerna. (typ de som gör haveriutredningar, kollar eventuella orsaker till ex katastrofer som redan hänt….tror jag… Psykologiska skeptiker. Ser framförallt fyra hinder till varför vi människor är så dåliga på att se in i framtiden: 1.Att vi dras till förenklingar 2. Vår aversion mot dubbeltydlighet och dissonans 3. Vårt djupt rotade behov att tro att vi lever i en värld av ordning. 4 Vår obotliga oförståelse om slumpens lagar om "randomness. Alltså: vi vill ALLTID se mönster även när det inte finns några och just denna mänskliga egenskap kan göra att vi svarar fel. Ett exempel med en råtta som överlistar ett gäng Yale studenter. Råttan fattade att det var 60 % procents chans att mat skulle dyka upp på ett visst ställe. Yale studenterna höll på i timmar och försökte hitta mönster i matutdelningen vilket gjorde att råttan vann..Copyright © Jenny Morelli 2007. Alla rättigheter förbehållna.